Ma 2024. június 18. kedd, Arnold napja van. Sok boldogságot!

ECDL Standard

Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát kell teljesíteni, ezek bármelyike bármely vizsgaközpontban letehető. Iskolánkban az alábbiakban felsorolt modulokból történik felkészítés és vizsgáztatás. A vizsgák megkezdéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya szintén bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. A vizsgákat az első sikeres vizsgától számított három éven belül kell teljesíteni. A közoktatásban résztvevők számára négy év áll rendelkezésre.

 

Intézményünkben felkészítést biztosító modulok:

 

1. Számítógépes alapismeretek

 

A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg az számítógép használatával, fájlok létrehozásával és kezelésével, valamint hálózatokkal és az adatbiztonsággal kapcsolatban.
A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó:

  • értse az IKT, a számítógép és az egyéb eszközök és szoftverek témájával kapcsolatos alapvető fogalmakat,
  • indítsa el és megfelelően kapcsolja is le a számítógépet,
  • hatékonyan tudjon dolgozni az asztalon található ikonokkal és az ablakokkal,
  • képes legyen módosítani az operációs rendszer főbb tulajdonságait, és használja a beépített súgó funkciókat,
  • képes legyen létrehozni és kinyomtatni egy egyszerű dokumentumot,
  • ismerje a fájlkezelés főbb fogalmait és hatékonyan tudjon fájlokat és mappákat rendszerezni,
  • értse az alapvető adattárolási fogalmakat és tudjon fájlokat tömöríteni,
  • értse a hálózati fogalmakat, a csatlakozások típusait és képes legyen az internethez csatlakozni,
  • tisztában legyen az adatvédelem fontosságával, a malware és a biztonsági mentés fogalmával,
  • ismerje a környezetvédelmi, hozzáférhetőséggel és a felhasználói egészséggel kapcsolatos megfontolásokat

Vizsgaleírás, követelmények>>

Syllabus>>
További tudnivalók>>

Vizsgapéldatár>>

 

2. Online alapismeretek

 

A modulhoz tartozó ismeretek elsajátítása során fontos, hogy a hallgató legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online biztonság fogalma, emellett tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes kimeneteket, keressen hatékonyan online informáókat és értékelje kritikusan a webes tartalmakat, értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket, értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát, tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat, és tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni.

 

Vizsgaleírás, követelmények>>
Syllabus>>
További tudnivalók>>
Vizsgapéldatár>>

 

3. Szövegszerkesztés

 

Ezen a vizsgán tudni kell szövegszerkesztővel dokumentumokat létrehozni, formázni, módosítani, szöveget másolni és mozgatni akár dokumentumon belül, akár több dokumentum között. Ismerni kell továbbá a szövegszerkesztő-alkalmazások néhány más funkcióját is: tudni kell például egyszerű táblázatokat létrehozni, képeket és rajzokat beilleszteni, vagy körlevelet létrehozni.

 

Vizsgaleírás, követelmények>>
Syllabus>>
További tudnivalók>>
Vizsgapéldatár>>

 


4. Táblázatkezelés

 

Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos ismereteket kéri számon. A vizsgázónak képesnek kell lennie kisebb terjedelmű táblázatot megtervezni, létrehozni, módosítani, azon egyszerűbb műveleteket elvégezni. Tudnia kell diagramot készíteni, standard matematikai és logikai függvényeket alkalmazni, illetve képleteket létrehozni és használni.

 

Vizsgaleírás, követelmények>>
Syllabus>>
További tudnivalók>>
Vizsgapéldatár>>

 

5. Adatbázis-kezelés

 

A vizsgázónak tisztában kell lennie az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal, és használni kell tudni az adatbázis-kezelőt: tudnia kell táblákat, lekérdezéseket és jelentéseket létrehozni és módosítani, ezekből formázott dokumentumot készíteni. A vizsgázónak képesnek kell lennie táblák közötti kapcsolatokat definiálni, az adatbázis adatait lekérdezni és módosítani az alkalmazáscsomagban elérhető lekérdezési és rendezési eszközök segítségével.

 

Vizsgaleírás, követelmények>>
Syllabus>>
További tudnivalók>>
Vizsgapéldatár>>

 

6. Prezentáció


A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. Tudni kell prezentációt létrehozni, formázni, módosítani, illetve szövegeket, képeket, rajzokat és diagramokat mozgatni vagy másolni egy prezentáción belül, vagy akár több prezentáció között. Az elkészült prezentáció egyes elemein (képeken, diagramokon, rajzokon stb.) alapvető műveleteket kell tudni elvégezni, különféle vetítési/animálási effektusokat kell tudni alkalmazni.

 

Vizsgaleírás, követelmények>>
Syllabus>>
További tudnivalók>>
Vizsgapéldatár>>

 

7. Képszerkesztés

 

Az ECDL Képszerkesztés alapfokú követelményrendszerben a vizsgázónak értenie kell a digitális képekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, valamint ismernie kell egy képszerkesztő alkalmazást. Ezen a vizsgán tudni kell képeket megnyitni és beolvasni, kijelöléseket készíteni, képeket módosítani. Ismerni kell továbbá a rétegek használatát, a szövegelemek, rajzolt objektumok készítésének módszereit, a festés és szűrők lehetőségeit. A vizsgázónak képesnek kell lenni az elkészített képek nyomtatására, vagy publikálására a web-en.

 

Vizsgaleírás, követelmények>>
Syllabus>>
További tudnivalók>>
Vizsgapéldatár>>

 

 
Kezdőlap | Hírek | ECDL Base | ECDL Standard | ECDL és az érettségi | Hallgatói tájékoztató | Neumann Társaság (ECDL) | Apor informatika | Kapcsolat
weboldal tervezés: IRQ